Yaşlanan Erkekte Görülen Değişiklikler

Yaşlanan Erkekte Görülen Değişiklikler

Tıbbi terimle “erektil disfonksiyon ” halk arasında bilinen sertleşme sorunu hayatın belli bir döneminde her on erkekten birinde görülen bir sorundur. Cinselliğin, çocuk sahibi olmanın ötesinde kişinin sosyal hayatını derinden etkileyebilecek bir problem olduğu bilinmektedir. Bu sebeple konu hakkında doğru ve zamanında yapılacak müdahaleler, tanı ve teşhis metotlarının uygulanması hastanın toplumsal ilişkilerini de iyi yönde düzeltebilmesi için fırsat vermektedir.

Genel Olarak Sertleşme Sorunu Nasıl Olmaktadır?

Sertleşme sorunu, doğru ve etkin cinsel birlikteliği imkân verecek sertlik seviyesine erişememe veya ulaşılan sertlik seviyesini gerektiği kadar devam ettirememe olarak tanımlanır. Farklı olarak Prematür Ejekülasyon (erken boşalma) veya infertilite (kısırlık) ile karıştırılmamalıdır. Sertleşme sorunu 40 yaşını geçen erkeklerde görülme olasılığı daha sıktır. Bu sorun görülen erkeklerde genellikle diğer cinsel fonksiyonları normal sınırlardadır. Örneğin, sertleşme problemi olan bir hasta normal bir şekilde boşalabilir veya cinsel isteği üst düzeydeyken bu sertleşme sorunu yaşayabilir.

Sertleşme Sorunu Ne Sıklıkta Görülür?

Sertleşme sorunu, erkekler arasında çok dillendirilmese de çok sık görülen bir sorundur. Bu problem nadir aralıklarla görülmesinden sertleşmenin tamamen kaybına kadar gidebilir. Erkeklerin büyük bir çoğunluğu hayatlarının bir döneminde, genellikle ciddi hastalıklar sonrası veya ciddi stres altındayken ereksiyon sorunları yaşarlar. Sertleşme sorunu kalıcı bir hale gelmeye başlamış ise öncelikle mutlaka bir üroloji doktoruna başvurulmalıdır. Sebepleri değişken olmakla beraber 40–70 yaş arası erkeklerin üçte birinde derecesi farklı düzeylerde olabilen sertleşme sorunlarının olduğu görülmüştür. Sertleşme sorununun, yaş ilerledikçe şiddetinde ve görülme sıklığında artış gözlenir. 

Diğer çevresel ve bireysel faktörler; örneğin alkol ve sigara tüketimi gibi veya sistemik hastalıklar; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol hastalıkları, kalp hastalıkları, depresyon gibi ve bu tip hastalıklarda kullanılan ilaçların sertleşme sorunu ele alındığında risk faktörleri oluşturdukları bilinmektedir.