Kontakt Lens, Göze Uygunluk

Kontakt Lenslerle İlgili Temel Bilgiler

Kontakt lensler direkt olarak gözün kornea dediğimiz saydam tabakası üzerine yerleştirilerek kullanılan medikal ürünlerdir. Gözlüklere tercihen kırma kusurlarının düzeltilmesi amacıyla veya göz rengini değiştirmek gibi kozmetik amaçlarla kullanılabilirler. Bunun yanında keratokonus gibi bazı göz hastalıklarında veya çocuklarda iki göz arasındaki kırma kusuru değerlerinin çok farklı olduğu durumlarda tedavinin bir parçası olarak kullanılırlar.

Kontakt lensler yapıldıkları materyale göre sınıflanabilirler

Yumuşak Lensler hidrojel denilen, jel benzeri su tutan bir çeşit plastikten üretilirler. Yumuşak ve esnektirler. Kullanımları kolaydır. Göze hızla uyum sağladıkları için rahatsızlık hissi vermezler. Korneaya oksijen geçişine izin verecek şekilde incedirler. Silikon Hidrojel Lensler yumuşak kontakt lenslerin geliştirilmiş tipidir. Hidrojen lenslere kıyasla yapıları daha gözeneklidir ve daha fazla oksijenin korneaya ulaşmasına izin verirler. 2002 yılından bu yana kullanılmaktadırlar. Klasik Sert Lensler PMMA denilen sert ve saydam bir plastik maddeden yapılırlar. 

Oksijen geçişine izin vermeyen bu sert lensler artık kullanılmamaktadırlar. Gaz Geçirgen Lensler yeni nesil sert lensler diyebileceğimiz bu lensler plastiğin silikon ve floropolimerler gibi diğer maddeler ile kombinasyonuyla üretilmişlerdir. Oksijen geçişine izin veren yapıdadırlar. 1978 yılında kullanıma girmeleriyle klasik sert lenslerin yerini almışlardır. Sert yapılarından dolayı yumuşak lenslere göre daha net bir görüş sağlarlar ancak yumuşak lensler kullanım kolaylıkları ve konforlarından dolayı günümüzde en sık tercih edilen lenslerdir. Hibrid Lensler gaz geçirgen sert lenslerin sağladığı optik görüş kalitesinin yumuşak lenslerin kullanım rahatlığıyla birleştirilmesi fikriyle dizayn edilmişlerdir. Lensin merkezinde optik netliği yüksek gaz geçirgen sert bölüm bulunur; bunu çevreleyen lens bölümleri hidrojel veya silikon hidrojel maddeden yapılmıştır.

Kontakt lens dizaynları görme problemlerini düzeltme tiplerine göre isimlendirilirler

Sferik Kontakt lensler tipik yuvarlak dizaynlı lenslerdir. Miyopi ve hipermetropinin düzeltilmesinde kullanılırlar. Torik Kontakt lensler astigmatizmanın ve astigmatizmaya eşlik eden hipermetropi ve miyopinin düzeltilmesinde kullanılırlar. Bifokal Kontakt lensler uzak ve yakın görme için ayrı optik zonlar içerirler ve presbiyopinin düzeltilmesinde kullanılırlar. Kontakt lenslerin kozmetik amaçlı özel kullanım alanları vardır. Renkli lensler göz renginin değiştirilmesi amacıyla kullanılabilirler ayrıca travma geçirmiş gözlerdeki estetik sorunların kapatılması amacıyla kullanılan renkli protez lensler vardır.

Kontakt lensin göze uygunluğunu belirleyen 3 temel parametre vardır.

Temel Eğri dediğimiz değer lensin kornea üzerine oturan arka yüzünün merkezde kalan kısmının eğriliğini belirler. Genellikle mm cinsinden (8,4 mm, 8,5 mm gibi) ifade edilir. Lensin Çapı kontakt lensin bir ucundan diğerine ölçülen maksimum uzunluğunu mm cinsinden gösterir. Gaz geçirgen lensler tipik olarak 9,0- 9,8 mm çap aralığında iken; yumuşak kontakt lensler 13,4-15,0 mm çap aralığındadırlar. Lensin Gücü lensin optik kırıcılığını gösterir. Gözün kırma kusurunun D cinsinden ifadesidir. Kişiye uygun kontakt lensin seçilmesinde kornea çap ölçümleri ve gözün kırıcılık değerleri göz hekiminin yapacağı ölçümler ile belirlenir. Kişinin alacağı lens numaralarının çoğunlukla kendi gözlük numaralarından faklılık gösterdiği unutulmamalıdır.