Glokom Göz Tansiyonu

Glokom nedir? Glokom tanısı nasıl konur?

Glokom, gözün retina tabakasındaki sinir hücrelerinin uzantılarının, aldıkları görsel uyarıyı beyindeki görme merkezine iletmek üzere birleşerek oluşturdukları görme sinirin( optik sinir) hasarlanmasıyla, görme kaybı ve körlükle sonuçlanan bir grup hastalığa verilen addır. Gözümüz basitçe, içi saydam sıvıyla dolu bir organdır. Bu sıvı iki ayrı formdadır ve anatomik olarak gözümüz ön ve arka kamara olarak iki bölüme ayrılır. Ön kamara, kornea dediğimiz gözün ön saydam kısmı ile iris dediğimiz renkli kısmı arasında kalan bölümdür. Arka kamara, lensin ve irisin arkasında kalan bölümdür ve burayı dolduran vitreus dediğimiz sıvı jelimsi kıvamdadır. Gözün ön kamarasını dolduran berrak ve akışkan sıvı her gün belirli bir miktarda iris kökünün arka bölümünde yerleşen hücreler tarafından sentezlenir ve aynı oranda iris kökünün önünde yerleşen kanallardan çevre dokulara geçerek gözü terk eder. Gözü terk eden sıvının hızı herhangi bir sebepten yavaşlar(açık açılı glokom) veya yolun tıkanması sonucu engellenir(kapalı açılı glokom)ise gözün içinde biriken sıvı göz içi basıncının (GİB) artmasına neden olur ve artan göz içi basıncı görme siniri üzerine baskı yaparak sinir liflerinin hasarlanmasına yol açar. Hasarlanan ve kaybedilen sinir lifleri, beyine retinanın bazı bölümlerinden alınan sinir uyarılarının iletilememesine bu da görme alanı içinde tipik görme kaybı bölgelerine yol açar. Bilgisayarlı görme alanı testi bu kayıp alanların erken dönemde yakalanması açısından değerlidir.

Glokom tanısı koyarken ve glokom hastaları için tedavi yaklaşımı belirlerken 4 ana parametre göz hekimi tarafından değerlendirilir.

Göz içi basıncının değerlendirilmesinde tonometre kullanılır. Kornea kalınlığının ölçülmesi, göz içi basıncı yüksek ölçülen bireylerde değerlidir. Kornea kalınlığı ölçülen göz içi basıncı değerlerini etkileyen bir parametredir. Gonyoskopi ile ön kamara sıvısının gözü terk ettiği kanallara ulaşım yolunun (kornea ile iris kökü arasındaki açı) açık olup olmadığı değerlendirilir. Perimetri görme alanı testi olarak da adlandırılır. Kişinin günlük yaşamında fark edemeyeceği küçük görme alanı kayıplarının erken tespitinde ve hastalığın seyrinin değerlendirilmesinde önemlidir. Optik Sinir hasarının derecesinin belirlenmesinde görme sinirinin orta bölümünde yer alan çukurluğun göz hekimi tarafından anatomik görünümü değerlendirilir. Ayrıca OCT (bilgisayarlı göz tomografisi) ile sinir lifleri katmanlarının kalınlığının anatomik değerlendirilmesi yapılır.