Çocuk Ürolojisi İnmemiş Testis

İnmemiş Testis

İnmemiş testis genel olarak yumurtalıkların skrotum (torba)da olmama hali olarak bilinir. En Kapsamlı şekilde ilk kez açıklanması 18. yüzyılda John Hunter tarafından yapılmıştır. Üzerinden 200 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala tartışmalı olan kısımları ile çocuk ürolojisinin en sık rastlanılan patolojileri arasındadır.

Görülme Sıklığı

Zamanında doğan erkek yeni doğanlarındaki görülme sıklığı %2-5 arasındadır. Bu oran prematür bebeklerde %30-35 arasında görülür. İnmemiş testislerin %80’i 3.aya kadar kendiliğinden iner. Bu kendiliğinden iniş 6.aydan sonra çok nadiren olduğundan 6.aydan sonra beklenmesi önerilmez. Genellikle tek taraflı görülür. En sık (%70) sol yumurtalıkta aptoloji görülür.

Testisin İnişi

Günümüzde tam olarak aydınlatılmamış olsa da yapılan çalışmalar, bu inişe etkili olan mekanik ve hormonal faktörlerin olduğunu göstermektedir. Karın içinden skrotuma doğru geçen bu yolculuğun herhangi bir seviyesinde ki eksiklikler inmemiş testise yol açar. Etki eden hormonların bilinen en etkilisi testosterondan üretilen dihidrotestosterondur (DHT). Bunun dışında MIF, insülin benzeri hormon 3, desendin, epidermal büyüme faktörü, östrojenler gibi birçok değişik hormonal faktörler vardır. Her biri farklı işler yapmaktadır. Mekanik olarak ise karın duvarı ve karın içi basıncı, epididim, genitofemoral sinir testise inişte yol göstermektedir.

Tedavi Edilmemiş Olgularda Risk Ve Komplikasyonlar

Kısırlık: Testiste patolojik değişikler başlamadan 1 yaşından önce yapılan operasyonlar kısırlık riskini azaltmaktadır. Buna rağmen tek taraflı erken operasyonlar sonrasında bile %50-70, iki taraflı erken operasyonlarda %75-80 oranında kısırlık açısından bozukluk saptanabilir. Kanser: Testiste görülen kanser vakalarını %10’u inmemiş testis ile ilişkilidir. Normal toplumda görülen testis kanserlerine göre risk, inmemiş testisler 32 kat daha fazladır. Kasık fıtığı: %90 olguda gizli fıtık bulunmaktadır. (patent procesus vaginalis) Testis torsiyonu: Testisin kendi etrafında dönerek kan akımının kesilmesi durumudur. Normal bağları olmadığından daha kolay oluşur ve (%64) germ hücreli kanser ile birliktelik gösterir. Travma: Kasıkta bulunan testisler travmaya daha fazla maruz kalırlar.

Tedavi

İnmemiş testis tedavisi cerrahi, hormonal tedavi veya ikisinin kombinasyonu şeklinde yapılır. İlk 6 ayda kendiliğinden inişi beklendiğinden müdahalede bulunulmaz. 6.aydan sonra cerrahi öncesi uygulanacak olan hormonal tedavinin kısırlık açısından oldukça koruyucu olduğu bulunmuştur. 1 yaşından sonra ise cerrahi ilk plandadır.