Böbrek, Üreter , Basit Böbrek Kistleri

Basit Böbrek Kistleri

Basit kistler, böbreğin tüm kistik hastalıkları değerlendirildiğinde en sık görülen kistlerdir. İleri yaşla da görülme oranı yükselir. Elli yaş sonrasında, üroloji dışındaki sebeplerle yapılmış olan görüntüleme yöntemlerinde (abdominal bt veya ultrasonografi) basit kist görülme oranı %20-30 arasındadır. Dünya çapında yapılan geniş otopsi incelemelerinde ise bu oran % 50'ye kadar çıkmaktadır. Basit kistler tek veya daha çok sayıda olabilir. Ayrıca daha az sıklıkla her iki böbrekte de görülebilir.

Nedenleri

Genel olarak basit kistlere neyin yol açtığı bilinmemektedir. Böbrek tubuluslarında ki tıkanmalar sebebiyle oluştuğu düşünülmektedir. Daha alt seviyelerdeki tıkanmaların (prostat hastalığı, üretra darlıkları gibi) böbrek kisti insidansındaki artış ile birlikte bulunması bu teoriyi destekler niteliktedir. Fakat daha ileri düzeyde yapılan son mikro çalışmalarda, , tubuler veya kollektör kanalların divertiküllerinden meydana gelmesi de ayrıca araştırma konusudur.

Tanısı ve belirtileri

Basit kistler, belirli bir seviyeye gelmedikleri sürece genellikle belirti vermezler. Çoğunlukla başka hastalıkların tanı ve teşhisi sırasında accidental (tesadüfen) tespit edilirler. Ağrı çok büyüdüklerinde böbrek kapsülünün gerilmesi ile ortaya çıkar. Bu büyüme yan dokulara basınç uygulamak suretiyle ayrıca böbrekten tansiyonu yükseltecek hormonal yapının salgılanmasına neden olarak yüksek tansiyon yapabilir. diğer komplikasyonlar ise kistin içine kanaması, kist infeksiyonu veya diğer organ basıları olarak görülebilir.

Teşhis

Basit kistlerin altın standart görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Bu kistler her iki böbrekte çok sayıda görülüyor ise böbrek fonksiyon bozukluğu ile giden genetik özellikli otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ile ayrıcı tanısını yapılması çok önemlidir. Bu genetik hastalıklarda diğer organlarda da kistleri görülebileceği unutulmamalıdır. Aile geçmişi iyi incelenmelidir. Genel olarak basit kistler, böbreğin genetik kistik hastalıkları gibi böbrek fonksiyonlarını bozmazlar. Ayırıcı tanıda abse ve böbrek kanseri her zaman akılda tutulmalıdır. Basit kistlerin ultrasonografide, sınırları düzgün, içi anekoik kendilerine özgün bir görüntüleri vardır. Bilgisayarlı tomografi basit kistin tam tanımlanamadığı olgularda ayırıcı tanıyı desteklemek için kullanılabilir. Yıllar içinde gayet yavaş bir şekilde büyüyebilirler.

Tedavi

Herhangi bir belirti vermeyen tanısı kesin olarak basit kist olarak konulmuş vakalarda özellikli tedavi düşünülmez. Bu durumlarda hasta kistin boyutuna ve sayısına göre belli aralıklarla kontrol edilir. Belirli bir seviyenin üzerinde büyümüş veya belirti veren basit kistlerde ise kistin perkütan ve cerrahi olarak boşaltılması ve kistin içine sklerozan madde enjeksiyonu yapılması gerekmektedir.